קבלן מוכר

מתאריך: 12.11.2010
Bookmark and Share

"קבלן מוכר" - הינו קבלן שיקבל אישור להתמודד במכרזים של משרדי הממשלה בתחום הבנאות.

האישור ניתן ע"י הועדה הבינמשרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים, בהתאם לקריטריונים שהיא קובעת מדי פעם.
שמות הקבלנים המוכרים בענפים ראשיים 100 ו 200 - קבוצת סיווג ג' סוגים 3, 4 ו 5 - מופיעים ברשימות הקבלנים המוכרים המתפרסמות באתר החשב הכללי.

קבלנים אלו נדרשים לעבור בדיקה מדי שנה לצורך המשך הכללתם במאגר.

צור קשר